Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)

Gul blomst som kan likne på løvetann, men føllblom er mindre og mer spe. I motsetning til løvetannens pålerot, har føllblom en trevlerot med mange, trådforma birøtter. Har bladrosett ved bakken med...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt: Føllblomslekta (Scorzoneroides)