Ankistrodesmus sp.

Spoleformede, svært smale celler i knipper. Vanlig i næringsrike vann.

Enkeltcellene vil etter deling hene de sammen i lengderetningen. Lengde ca.60 my

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden: Chlorococcales
Slekt: Ankistrodesmus