Merismopedia sp.

Slekten Merismopedia danner helt flate kolonier som ligger i ett plan og som er typisk velorganisert ved at det dannes to cellerader. Den kan danne store flak og er ganske vanlig i næringsfattige ...

Rike: Bakterieriket (Eubacteria)
Divisjon: Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse: Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden: Chroococcales
Slekt: Merismopedia