Rødvingetrost (Turdus iliacus)

Rødvingetrosten er en vanlig art i hele Norge, og den finnes hekkende helt fra kysten og opp til vierbeltet i fjellet. Habitatkravet i hekketiden er ikke særlig omfattende, men den foretrekker å...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Trostefamilien (Turdidae)
Slekt: Turdus