Nordskivesnegl (Gyraulus acronicus)

Norges vanligste skivesnegl i ferskvann. Også funnet i relativt oligotrofe sjøer. Lever i littoralen og sublittoralen, fortrinnvis i områder med vegetasjon.

Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)
Overfamilie: Planorboidea
Familie: Skivesnegl (Planorbidae)
Slekt: Gyraulus