Rødskogsnegl (Arion rufus)

Denne arten ble tidligere regnet som en rødlig fargemorf av svart skogsnegl (Arion ater), men blir nå regnet som egen art. Bildet viser også en svart skogsnegl for sammenligning. I forhold til den...

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie: Skogsnegler (Arionidae)
Slekt: Arion

Svartelistestatus: Høy risiko