En relativt mørk nakensnegl på 2-3 cm. som har gult såleslim. Dette er også en introdusert art i Norge. Vanlig i hager.

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie: Skogsnegler (Arionidae)
Slekt: Arion