Brunnakke (Anas penelope)

Brunnakken finnes utbredt fra Island og gjennom hele det nordlige Eurasia. I Norge er den pÄvist hekkende i de aller fleste fylker, sjeldnest fra Aust-Agder til Svenskegrensen. Bestandsoverslag er...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Andefugler (Anseriformes)
Familie: Andefamilien (Anatidae)
Slekt: Anas