Hengeving (Phegopteris connectilis)

Hengeving er en liten bregne som vokser i hele Norge, og er funnet opp til 1200 moh. på Hardangervidda og 1565 moh. i Jotunheimen. For øvrig finnes den i Skandinavia, inkludert Finland, Danmark,...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Rekke: Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse: Bregneplanter (Pteropsida)
Familie: Hengevingfamilien (Thelypteridaceae)
Slekt: Hengevingslekta (Phegopteris)