Appendikularier (Appendicularia)

Pelagiske kappedyr.

Appendikulariene er svært skjøre dyr, det er lett å miste den lange “halen” når en fanger dyret.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke: Kappedyr (Urochordata)