Pelagiske kappedyr.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke: Kappedyr (Urochordata)