Stråledyr (Radiolaria)

Stråledyra har et skjelett av kisel, som strekker seg ut i alle retninger.
Når disse dyra dør, synker de til bonns og blir avleiret der. Artsmangfoldet i disse gruppene er svært stort.

Rike: Urdyrriket (Cercozoa)
Rekke: Rhizaria