Dictyocha speculum

Kiselflagellatene er en ganske isolert gruppe som hadde sin blomstring i tertiærtiden. Store mengder kan finnes som avleiringer på sjøbunnen.
...

Rike: Det gule riket (Chromista)
Klasse: Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Orden: Dictyochales
Familie: Dictyochaceae
Slekt: Dictyocha