Ripsfamilien har 23 slekter og omkring 340 arter. I Norge har vi den ene slekten Ribes med 9 arter, f. eks rips, solbær og stikkelsbær.

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)