Tungras er en svært vanlig plante i vår flora og fins omtrent overalt hvor det er menneskelig aktivitet. Den tåler utrolig mye tråkk og du finner den i stier, veikanter, gårdsplasser, som ugras og...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Slireknefamilien (Polygonaceae)
Slekt: Tungrasslekta (Polygonum)