Gråsugge (Asellus aquaticus)

Kjennetegn: Et skrukketroll (tanglus) som lever i ferskvann. Kroppen har mange ledd, og et beinpar på hvert ledd. Ett par lange antenner, og ett par kortere antenner.

I Nor...

Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)
Orden: Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Familie: Asellidae
Slekt: Asellus