Rypebær (Arctous alpinus)

Rypebær er en lyskrevende plante som hører hjemme i fjellet, ofte på rabber. Den er vanlig i hele landet. I vest og nord finnes den også i lavlandet. Rypebær finner du både på fattig og baserik...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)
Slekt: Rypebærslekta (Arctous)