Vi har bare en viltvoksende art i vår flora, og det er villapal (villeple). De andre artene er dyrket som nyttevekster (eple) eller prydtrær (bæreple, rose-eple). Disse har forvillet seg flere...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Rosefamilien (Rosaceae)