Det er usikkert hvor mange arter det er av hagtorn her i landet. Artene er vanskelig å skille fra hverandre. I tillegg er det innført flere utenlandske arter, og mange av artene krysser seg med...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Rosefamilien (Rosaceae)