I vår flora finnes det to viltvoksende arter, dvergmispel og svartmispel, som begrenser seg til hovedsaklig å vokse rundt Oslofjorden. Mispel er populære hageplanter, og det finnes en rekke...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Rosefamilien (Rosaceae)