Musøre (Salix herbacea)

Musøre er kanskje den vanligste planten i fjellet. Vest- og nordpå går den ut til kysten. Den er lite næringskrevende, og du finner den ofte i snøleie, langs stier og ved vannkanter.

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt: Vierslekta (Salix)