Denne slekten kommer fra Nord-Amerika. Hos oss har vi plantet douglasgran først og fremst som prydtre. Flere underarter er også plantet og har så forvillet seg.

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Nakenfrøete blomsterplanter (Pinophyta)
Klasse: Bartrær (Pinopsida)
Familie: Furufamilien (Pinaceae)