Trekryper (Certhia familiaris)

Habitat: Trekryperen finnes i de fleste skogstyper, men er oftest å finne i tilknytning til eldre barskog.

Utbredelse: Vanlig i store deler av Sør-Norge....

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Trekryperfamilien (Certhiidae)
Slekt: Certhia