Closterium sp.

Slekten Closterium har svært lange celler, mange kan bli over 400 my i lengden. Cellene er smale, sylindriske, bøyde og avsmalnet i endene. På dansk kalles denne gruppen for månealger. Cellene er...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden: Koplingsalger (Zygnematales)
Slekt: Closterium