Jåblom (Parnassia palustris)

Jåblom vokser på rikmyr, i fuktige enger, strandenger, fuktige skoger og i kalkheier i fjellet. Den er vanlig i hele landet opp til 1750 m. Bladene er hjerteforma, hele og med hvite prikker i...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Spolebuskfamilien (Celastraceae)
Slekt: Jåblomslekta (Parnassia)

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)