Det er bare en slekt med en art, bergflette, som vokser vilt i vår flora. De andre artene (busker og trær) i familien vokser stort sett i tropene. Det er blant annet bladene som kjennetegner...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)