Saksedyr (Dermaptera)

Saksedyrene er karakteristiske med den sakseliknende kloen den har bakerst
på bakkroppen. Den brukes under parringsleken, men også til forsvar og
under fangst av bytte. Saksedyrene blir...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Klasse: Insekter (Insecta)