Det er bare arten lind som er viltvoksende hos oss. Storlind og parklind (hybrid mellom lind og storlind) er plantet som prydtrær i parker og hager og har siden forvillet seg.

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Kattostfamilien (Malvaceae)