Eik (Quercus)

Kjennetegn: Bladene på eik er avlange. Kanten bukter seg som store bølger. Om høsten dannes nøtter. Nøttene blir avlange og har en ’hatt’ øverst. Eiketrær kan bli store og svært...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Bøkefamilien (Fagaceae)