Skogskjegg (Aruncus dioicus)

Kjennetegn: Skogskjegg blir opptil 2 meter høy, stengel opprett ugreinet. Store blader, 2-3 finnet. Blomsterstand 20- 50 cm. rikt forgreinet med gulhvite blomster. Ho- og...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Rosefamilien (Rosaceae)
Slekt: Skogskjeggslekta (Aruncus)

Svartelistestatus: Høy risiko