Sidensvans (Bombycilla garrulus)

Kjennetegn: Sidensvansen er umiskjennelig med sin fjærtopp på hodet, sine svarte strupe- og øyetegninger og de gule markeringene på vinge og stjert. Undergumpen er rødbrun og...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Sidensvansfamilien (Bombycillidae)
Slekt: Bombycilla

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)