Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Insektetere (Insectivora)