Arten er ikkje så lang som laksesnøre, men danner gjerne tettare og meir synlege bestandar på relativt bølgjeutsatte stader.

Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden: Cladophorales
Familie: Cladophoraceae
Slekt: Snøre-slekta (Chaetomorpha)