Det er usikkerheit i systematisk plassering av artar i slektene Spongomorpha og Acrosiphonia. Her fører vi alle til Spongomorpha). Grøndottane er forgreina, buskaktige algar med varierande...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden: Acrosiphoniales
Familie: Acrosiphonaceae