Peparalge (sjå merknad) (Osmundea truncata)

Algen er bruskaktig, inntil 10 cm høg. Den har ein peparaktig smak, men ein bør ikkje ete for mykje av den då den inneheld halogenerte organiske sambindingar. Den finst i fjørepyttar på relativt...

Klasse: Rødalger (Rhodophyceae)
Underklasse: Florideophycidae
Orden: Ceramiales
Familie: Rhodomelaceae
Slekt: Osmundea