Fem strandsnigelarter er kjent i Norge. Fire artar som finst langs heile kysten, er:
...

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden: Mesogastropoda
Familie: Strandsneglefamilien (Littorinidae)
Slekt: Strandsnegler (Littorina)