Glattskivesnegl (Gyraulus laevis)

Bare funnet på Vestlandet. Bestemmelsen må taes med en klype salt. Arten er vanskelig å skille fra G. acronicus, som er vanlig over hele landet, og fra G. albus (en sjelden art på Østlandet).

Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)
Overfamilie: Planorboidea
Familie: Skivesnegl (Planorbidae)
Slekt: Gyraulus

Rødlistestatus: Nær truet