Trachelomonas

Cellen har dannet et hus som har innleiring av jern/mangan. Det gir mørk brun farge. Ofte har disse cellene en markert åpning hvor flagellene stikker ut. Åpningen kan være forsynt med krage som...

Rike: Urdyrriket (Cercozoa)
Divisjon: Øyeflagellater (Euglenophyta)
Klasse: Øyeflagellater (Euglenophyceae)