Vanlig fôrgras, forvilla på dyrket mark og veikanter. Vanlig i det meste av landet, men mer skjelden og noe tilfeldig i fjelldaler og Finmark. Svalbard: Tilfeldig på Spitsbergen.

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse: Enfrøblader (Liliopsida)
Familie: Grasfamilien (Poaceae)
Slekt: Timoteislekta (Phleum)