Brunsli (Ectocarpus siliculosus) og Perlesli (Pilayella littoralis) er vanskeleg å skilje med det blotte auge. Mikroskop eller lupe er nødvendig reiskap for riktig å kunne skilje dei ut.

Rike: Det gule riket (Chromista)
Divisjon: Brunalgar (Phaeophyta)
Klasse: Brunalgar (Phaeophyceae)
Orden: Ectocarpales
Familie: Sli (Ectocarpaceae)