Tannskåring (Odonthalia dentata)

Den er vanlegvis 10-25 cm høg og kraftig raud. Den er flat, forgreinar seg annakvar gong til høgre og venstre, og er taggete i kanten. Den veks vanlegvis på djupare vatn, men er observert og henta...

Klasse: Rødalger (Rhodophyceae)
Underklasse: Florideophycidae
Orden: Ceramiales
Familie: Rhodomelaceae
Slekt: Odonthalia