Minst syv arter er kjent fra noske farvann. Alle artene lever i sand, skjellsand eller grus, og noen tåler flere forskjellige substrat.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Muslinger (Bivalvia)
Underklasse: Heterodonta