Fire arter finnes i norske farvann. Alle artene lever i sand eller grus på relativt grunt vann.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Muslinger (Bivalvia)
Underklasse: Heterodonta
Familie: Psammobiidae