Tøffelsnegl (Crepidula fornicata)

Kjennetegn: Kan bli 5 mm lang og 2.5 cm høg. Lever gjerne mellom muslinger. Hvitgult slaøø eller rødbrun med mange korte brune streker.

Den er fryktet av østersdyrkere fo...

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden: Mesogastropoda
Familie: Begersnegl, tøffelsnegl (Calyptraeidae)
Slekt: Crepidula

Svartelistestatus: Høy risiko