Tårnsneglen kan bli rundt 5 cm lang, og lever på sandbunn på 6 til 200 meters dyp.

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden: Mesogastropoda
Familie: Tårnsnegler (Turritellidae)
Slekt: Turritella