Protozoene er encellete dyr som også ofte blir plassert i riket Protista sammen med encellete alger og slimsopper. Gruppa er meget artsrik (ca. 30 000 arter), og deles gjerne inn fire grupper som...

Rike: Dyreriket (Animalia)