Strandreke (Palaemon adspersus)

Strandreker lever på grunt vann langs store deler av kysten.

Palaemon elegeans kalles òg gjerne for strandreke.

Klasse: Storkreps (Malacostraca)
Orden: Tifotkreps (Decapoda)
Underorden: Reker, kreps, sjøkreps, hummer (Macrura)
Familie: Strandreker (Palaemonidae)
Slekt: Palaemon