En art i Norge.

Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)
Orden: Tifotkreps (Decapoda)
Underorden: Krabber (Brachyura)
Familie: Svømmekrabber (Portunidae)