Kystringbuk er en gruntvannsfisk som kun meget sjelden går dypere enn 30 meter. I likhet med vanlig ringbuk er det en art som kan ha mange forskjellige farger, men den skiller seg fra denne ved at...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Ulkefisker (Scorpaeniformes)
Familie: Rognkjeks- og ringbukfamilien (Cyclopteridae)
Slekt: Liparis