Myrull (Eriophorum sp.)

Myrplanter som ser ut som gress med en eller flere hvite dusker i toppen. Duskene består av lange ullhår.

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse: Enfrøblader (Liliopsida)
Familie: Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt: Myrullslekta (Eriophorum)